Curriculum vitae

Yhteystiedot

 Puh. +358-50-5995169
Sähköpostit: anna.e.puhakka (at) gmail.com

Henkilötiedot

Syntynyt 19.6.1980 Espoossa.

Tutkinnot ja opinnot

2008 Filosofian maisteri
Helsingin yliopiston humanistinen tiedekunta
Suuntautumislinja: Englantilainen filologia (90ov, arvosana 4/5, Pro gradu MCL) ja aineenopettajan pedagogiset opinnot (35ov, arvosana 4/5)
Sivuaineet: Pohjois-Amerikan tutkimus (41ov, arvosana 4/5), mediakasvatus (15ov, arvosana 3/5) ja viestintä (15ov, arvosana 4/5)
1999 Ylioppilastutkinto
Helsingin suomalainen yhteiskoulu
Englanti (L), Äidinkieli (L), B-Ruotsi (L), Reaali (E), C-Espanja (E), C-Ranska (M), Matematiikka (C).
1988-1991 Greystone Park Primary School, Harare, Zimbabwe

Täydennys-
koulutus

19.3.15
Storytelling Workshop / The Finnish-British Society Maria Vatanen

Laajuus ja sisältö: Kolmen tunnin työpaja, jossa opittiin suullisen tarinankerronnan pedagogisia sovelluksia käytännön harjoitusten kautta.

10.10.13
Digitaaliset oppimateriaalit / Otava

Laajuus ja sisältö: Lukion sähköisten oppikirjojen esittely ja käytännön tutustuminen.

5.9. – 6.9.13
Kansainvälisten koordinointihankkeiden koulutuspäivät / Opetushallitus

Laajuus ja sisältö: Hankehallinnan perusteet eli strategia, laatu ja kehittäminen, hankkeen talous ja raportointi. Verkkotyökaluja viestintään, vuorovaikutukseen ja tulosten levittämiseen.

7.11. – 26.11.12
Fronter käyttöön: Verkko-oppimisympäristön pedagoginen käyttöönotto / Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia

Laajuus ja sisältö: 5op; tavoitteena luoda verkkokurssi Fronter-ympäristöön.

11.4. – 10.5.12
Tutkiva ja yhteisöllinen verkko-oppiminen / Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia

Laajuus ja sisältö: 5op; tavoitteena luoda mielekkäät puitteet verkkoympäristön opetuskäytölle, jossa huomioidaan pedagoginen lähestyminen, suunnittelun, arvioinnin ja ohjauksen tärkeys.

9.1. – 16.3.12
E-Teacher Scholarship Program: Building Teaching Skills Through the Interactive Web / University of Oregon, Linguistics Department, American English Institute

Laajuus ja sisältö: Kansainvälinen verkkokurssi, jonka aikana käytiin läpi uusimpia pedagogisia verkkotyökaluja ja toteutettiin käytännön projekti omassa opetuksessa. Kurssiin kuului laaja tutkimusraportti, joista omani valittiin esimerkillisten töiden galleriaan: WordPress Blogging for EFL.

28.4. – 20.10.11
Kenttäkouluverkoston ohjaajakoulutus / Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitos

Laajuus ja sisältö: 5 op; opetusharjoittelijoiden ohjaaminen kenttäkoulussa.

8.2. – 29.11.11
Verkkopedagogikoulutus lukio-opettajille / Mediakeskus, Helsinki

Laajuus ja sisältö: 8 op; kahden lukion verkkokurssin suunnitteleminen ja toteutus Fronteria ja blogeja hyödyntäen: Grapes of Creativity ja Crypt of Creativity.

31.5. – 6.6.10
Task-based Learning / Comenius – Täydennyskoulutus apuraha opetushenkilöstölle, Praha

Laajuus ja sisältö: Kansainvälinen pedagogiikan kurssi kielten opettajille. Lopputyönä blogi turkkilaisen lukion kanssa: There are no polar bears in Finland.

4.5. – 19.5.10
Innostava yhteisöllinen media / Mediakeskus, Opetusvirasto

Laajuus ja sisältö: 4 vrk:n työpaja, tieto- ja viestintätekniikan pedagogisten sovelluksien kouluttamisen suunnitteleminen.

4.2. – 17.4.10
Suullisen kielitaidon opettaminen ja arviointi / Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia

Laajuus ja sisältö: 4 op; uuden valtakunnallisen lukiokurssin arviointikriiteerien kehittäminen ja kurssisuunnitelmien laatiminen.

Kielitaito

Englanti suullinen C2, kirjallinen C2 (A-kieli: Laudatur)
Ruotsi suullinen B2, kirjallinen B2 (B-kieli: Laudatur)
Espanja suullinen B1, kirjallinen B1 (C-kieli: Eximia cum laude)
Ranska suullinen A2, kirjallinen B1 (C-kieli: Magna cum laude)

Työkokemus

1.5.14 –
Tabletkoulun oppimateriaalikirjailija

Työtehtävät: Olen mukana useammassa työryhmässä, joiden tehtävänä on tuottaa uuden LOPS:n mukaiset sähköiset kurssikirjat englannin valtakunnallisia kursseja varten. ENA1 The World and I julkaistiin vuonna 2015 ja tällä hetkellä työn alla ovat ENA3 Cultural Phenomena, ENA4 Making a Difference ja ENA6 Lifelong Learning. Tabletkoulun oppimateriaalit tukevat uutta ilmiöpohjaista ja tutkivaa pedagogiikkaa sekä valmistavat opiskelijat sähköisiä ylioppilaskirjoituksia varten.

15.8.11 –
Espoon yhteislyseon lukio – lukion lehtori, kansainvälisten hankkeiden pääkoordinaattori ja ryhmänohjaaja

Työtehtävät: Englannin valtakunnalliset pakolliset ja syventävät kurssit mukaan lukien suullinen kielitaito sekä koulukohtaiset Fluently in English, Creative Writing, Internet English, English Literature, Work English, History in English ja Global Citizenship. Lisää englannin kurssien sisällöistä: Espoo Heart English. Toimin kansainvälisten ja innovaatiohankkeiden pääkoordinaattorina, jonka puitteissa kannustan työyhteisöä kansainvälisiin projekteihin, yhteisopettajuuteen ja tutkivaan oppimiseen. Vastuutehtäviini kuuluu myös tieto- ja viestintätekniikan pedagogiset sovellukset, lukion markkinointi sosiaalisessa mediassa, ylioppilaskokeiden arvioiminen, ryhmänohjaajan tehtävät, opetusharjoittelijoiden ohjaaminen ja leirikoulujen vetäminen.

Kansainväliset hankkeet: Opiskelijavaihtoja koulujen välillä Shanghaissa, Hollannissa ja Turkissa, Global Citizenship -hanke Zimbabwessa, Malli YK New Yorkissa ja Erasmus + EU hankkeet.

6.6. – 19.6.11, 1.6. – 12.6.09
Urheilukaverit Oy – leirivastaava

Työtehtävät: Liikuntaleiripaikan (n. 80 6-13 -vuotiasta) toiminnan organisoiminen Espoossa, yhteydenpito vanhempiin sekä esimiehen tehtävät (8-10 ohjaajaa).

1.8.09 – 31.7.11
Helsingin kelilukio – lukion lehtori ja ryhmänohjaaja

Työtehtävät: Englannin valtakunnalliset kurssit mukaan lukien suullinen kielitaito sekä koulukohtaiset kurssit Drama In English, English Literature, Työelämän englanti, Englannin tukikurssi ja YO-kokeisiin valmentava kurssi. Lisää mediapainotteisesta englannin opetuksesta: English It Is!. Olin myös Kielet ja kansainvälisyys- kehitysryhmän jäsen, jonka ohessa osallistuin Comenius-hankkeisiin, suunnittelin kieliviikkoa ja toimin Hollannin leirikoulun ohjaavana opettajana. Vastuutehtäviini kuului koulun markkinointi (ulkomaalaisten vieraiden opastaminen, koulun markkinointivideo ja verkkosivujen kääntäminen), tieto- ja viestintätekniikan kehittäminen opetuksessa, ylioppilaskokeiden arvioiminen ja opetusharjoittelijoiden ohjaaminen.

31.8. – 20.10.09
CICERO Learning – viestintäavustaja

Työtehtävät: CICERO Learning -verkoston koordinoimien OPTEK- ja TVT-hankkeiden blogin Oppia ja iloa kouluun suunnittelu ja toteutus. Kuvamateriaalien muokkaus ja editointi sekä blogiperehdytyksen pitäminen.

1.8.08 – 31.7.09
Elias-koulu – peruskoulun englanninopettaja

Työtehtävät: 1. – 9. luokkien englannin opettaja. Luottamustehtäviini kuului erityisopetus eli englannin tukitunnit, leirikouluohjaajana toimiminen, koululehden toimittaminen sekä oppilasarvioinnin kriteerien määritteleminen ja kehittäminen. Olin myös aktiivisesti mukana käynnistämässä koulukiusaamisen vastaista toimintaa VERSO-hankkeen kautta ja rakensin portfoliotyöskentelymallia 7. – 9. luokkalaisten kanssa.

20.9.07 – 31.5.09
Työväen sivistysliitto TSL – kielikurssiopettaja

Työtehtävät: Suullista kielitaitoa vahvistavan Englantia matkailijalle -kielikurssin opettaminen aikuisille (5 kurssia).

8.7. – 28.7.08
STS Kielimatkat – ohjaava opettaja

Työtehtävät: Ohjaava opettaja (15 omaa opiskelijaa) kohteessa Torquay, Englanti. Kahden vapaa-ajanohjaajan toiminnallinen esimies ja 60 opiskelijan kansainvälisen ryhmän (Suomi, Ruotsi ja Espanja) sekä kolmen englannin kurssin opettaja (perustaso, keskitaso ja edistyneet).

5.6. – 12.6.08
HERO – tukikurssin vetäjä

Työtehtävät: Erilaisista lukemis- ja kirjoittamishäiriöistä kärsiville 12 – 15-vuotiaille suunnitellun englannin kurssin vetäminen Helsingin seudun erilaiset oppijat ry:ssä.

22.10.07 – 30.6.08
Helsingin yliopiston soveltavan kasvatustieteen laitos – pedagoginen tvt-tukihenkilö

Työtehtävät: Opetusministeriön tukema opettajankoulutuksen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön kehittämiseen ja verkko-opetuksen syventämiseen pyrkivä kolmikantahanke (VOSO II). Täydennyskoulutusten ja seminaarien järjestäminen / markkinointi, kouluttaminen, verkkosivujen ja verkko-oppimisalustojen luominen, ylläpito ja hallinnolliset tehtävät.

11.9. – 21.11.07
Vantaan aikuisopisto – kurssiopettaja

Työtehtävät: Kahdeksan englannin kielen aikuiskurssin vetäminen (alkeis – syventävä).

15.4. – 15.5.07
Helsingin yliopiston soveltavan kasvatustieteen laitos – projektiavustaja

Työtehtävät: Vieraiden kielten didaktiikan yliopistolehtorin Raili Hildénin projektiavustaja suullisen kielitaidon OSKU-hankkeessa ja HY-TALK-projektissa. Kahden akateemisen julisteen taitto ja toteutus. Harjoittelukouluista kerätyn videomateriaalin editoiminen ja siirtäminen verkkoon. HY-TALK työryhmäalustan luominen yliopiston Alma-intranettiin.

9.1. – 29.1.07
WSOY Oppimateriaalit – korkeakouluharjoittelija

Työtehtävät: Vieraiden kielten toimituksen korkeakouluharjoittelija. Englanninkielisen oppimateriaalin oikolukeminen pedagogisesta ja kielitieteellisestä näkökulmasta. Grafiikan ja taiton suunnitteluun osallistuminen.

1.3. – 31.5.05
Suomen pääkonsulaatti, New York – verkkotoimittaja

Työtehtävät: Korkeakouluharjoittelija lehdistö- ja kulttuuriyksikössä. Konsulaatin verkkosivujen kehittäminen ja toimittaminen (artikkelit suomeksi ja englanniksi: www.finland.org). Avustaminen ulkoministeriön kulttuuriprojekteissa, lehdistötilaisuuksissa (mm. Helsinki Process Meeting YK:lla ja Finnish Design Year MoMA:ssa) ja vierailujärjestelyissä. Pöytäkirjojen laatiminen sekä asiakirja-, puhe- ja artikkelikäännökset (eng-suomi-eng).

2000 – 2007
Finnkino Oy Kinopalatsi – vahtimestari ja lipunmyyjä
2000, 2002, 2003
Noah’s Ark Waterpark, Wisconsin, USA – hengenpelastaja

Työtehtävät: Kesätyö hengenpelastajana vesipuistossa. Elvytyskurssien vetäminen.

Opetusteknologian hyödyntäminen englannin opetuksessa

Hyödynnän opetuksessani paljon sosiaalista mediaa ja erityisesti blogeja, jotka mahdollistavat osaamisen jakamisen, vertaisarvioinnin ja mediakasvatuksen. Lisää aiheesta artikkelissa “Englannin kurssit blogien ympärillä”, Helsingin kaupungin opetusviraston henkilöstölehti 1/2010 (s.5). Olen luonut Itäkeskuksen lukiolle ja Espoon yhteislyseon lukiolle kaikkia englannin kursseja varten ohjaavat blogit English it is! ja Espoo heart English. Jokaisen englannin kurssin yhteydessä olen myös luonut blogin opiskelijoiden kanssa. Blogiteemat ovat opetussuunnitelman mukaisia ja tukevat kunkin kurssin sanastoa ja kielioppia hauskalla ja luovalla tavalla. Blogien avulla pystyy myös eriyttämään, huomioimaan erilaiset oppijat, osallistumaan kansainvälisiin projekteihin ja kommunikoimaan maailman kanssa.

Blogiesimerkkejä (valtakunnalliset ja koulukohtaiset kurssit):

Laadin myös omia oppimateriaaleja: Portfolio ja Teaching Material ja olen toiminut vuodesta 2014 Tabletkoulu -kirjailijana.

Minulla on monipuolista kokemusta erilaisten verkko-oppimisalustojen luomisesta ja verkkotyökalujen käytöstä (WordPress, Fronter, Wilma, Moodle, GoogleDocs, BSCW, Jing Project, ConnectPro, WebCT, CmapTools, Blackboard ja Whiteboard) ja olen aktiivinen Sosiaalinen media oppimisen tukena -yhteisön jäsen. Hallitsen sujuvasti PC- ja Macintosh-tietokoneiden perusohjelmat (Word, MSExcel, PhotoShop, PowerPoint, iPhoto) sekä Dreamweaverin, CSS- ja HTML-kielen perusteet yksinkertaista ohjelmointia varten. Pystyn editoimaan videomateriaalia Pinnaclen, iMoviesin tai MovieMakerin avulla ja teen usein kurssien yhteydessä opiskelijoiden kanssa elokuvia tai muuta videomateriaalia:

Harrastukset

Luova kirjoittaminen, kirjallisuus, ruoanlaitto, elokuvat, teatteri, ooppera, valokuvaaminen, retkeily, uinti, pyöräily, kiipeily ja matkustaminen.

Opetus- ja ohjauskokemus

Olen aloittanut urani aikuiskoulutuksen puolella, toiminut steinerpedagogiikan parissa peruskoulussa ja nauttinut lukiolaisten opettamisesta valtakunnallinen kielten erityistehtävälukiossa Itäkeskuksessa sekä Espoon yhteislyseon lukiossa. Olen toiminut sosiaalisen median asiantuntijana ja edistänyt tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöä koulun ja kaupungin tasolla. Olen kouluttanut sosiaalisen median pedagogiikkaa Helsingin yliopiston soveltavan kasvatustieteen laitoksella opettajankouluttajille, opetusharjoittelijoille ja eri opetushankkeiden yhteydessä, sekä toiminut ohjaavana opettajana lukiossa.

Pedagogiset asiantuntijatehtävät ja muut ansiot

Minulla on monipuolista työkokemusta vuosien varrelta ja pystyn hyödyntämään osaamistani monella tapaa opetuksessa. Pidän kulttuurintuntemusta ja moniammatillista verkostoutumista oleellisena osana kielten opiskelua. Olen mm. toiminut usean vuoden aikana kustannus- ja kulttuurialalla erilaisissa tehtävissä sekä tehnyt töitä freelance-kääntäjänä (katso: Julkaisut ja käännökset). Olen opiskellut laajan opintokokonaisuuden Pohjois-Amerikan tutkimusta, erikoistunut englannin laitoksella kirjallisuuden tutkimukseen ja suorittanut työharjoittelujaksoja ulkomailla. Lisäksi minulla mediakasvatuksen ja viestinnän perusopinnot. Järjestän lukion englannin kurssien ohessa kirjoituskilpailuja (mm. FinnBrit ja Finnish-American Society) sekä vierailuja yrityksiin, järjestöihin ja tapahtumiin (mm. Elokuvaklassikot nuorille, Luckan, Yhdysvaltain suurlähetystö, American Resource Center, Englannin laitos ja WSOY), jotka ovat tekemisissä englanninkielisen kulttuurin kanssa.

Osallistun mielelläni koulun tieto- ja viestintätekniikan kehittämishankkeisiin, kansainväliseen toimintaan, ryhmänohjaukseen, koulun markkinointiin ja avoimen työyhteisön rakentamiseen. Olen työntekijänä yhteistyökykyinen, sitoutunut, energinen ja oma-aloitteinen. Olen toiminut monessa työyhteisössä erilaisten ihmisten parissa ja teen mielelläni yhteistyötä muiden opettajien kanssa. Uskon “avoimiin oviin”, yhteisopettajuuteen ja ainerajoja ylittävään opetukseen. Olen mm. suunnitellut toisen englannin opettajan kanssa lukion valtakunnallisen EA5-kurssin verkkoon Fronteria ja blogeja hyödyntäen. Tähän yhteiseen projektiin kuului verkko-oppimateriaalien laatiminen, arvioinnin kriteerien määritteleminen, kurssin markkinointi ja jaettu verkko-opetus. Olen toteuttanut onnistuneesti Hollannin leirikoulun apurahahakemuksineen yhdessä kahden muun opettajan kanssa ja ideoinut historian opettajan kanssa History in English -kurssin, jossa hyödynnetään kahden opettajan asiantuntijuutta ja opetusmetodeja sekä sosiaalista mediaa. Minulla on kokemusta erilaisten oppijoiden ja S2-opiskelijoiden opettamisesta tukikurssiopettajana sekä ryhmänohjauksesta ja yhteishengen luomisesta. Olen osallistunut myös ylioppilaskokeiden järjestämiseen ja arvioimiseen valtakunnallisten kriteerien mukaan.

Opetusfilosofia

Opettajana nautin opiskelijoiden kannustamisesta ja ilosta, jonka he kokevat oppiessaan uutta. On etuoikeus päästä työskentelemään nuorten ihmisten parissa ja toivon voivani tarjota heille eväitä elämää eikä ainoastaan ylioppilaskirjoituksia varten. Aktiivinen mediakasvatus tukee mielestäni kielten opiskelua ja valmistaa tulevaisuutta varten. Tutkivan oppimisen mallia pystyy soveltamaan verkkotyökaluja hyödyntäessä, sillä tuottaessaan uutta sisältöä verkkoon opiskelijat oppivat tekijänoikeuksista, harjoittelevat vertaisarviointia ja oppivat käsittelemään suurta määrää tietoa nopeasti ja kriittisesti. Uskon vahvasti, että tekemällä oppii, minkä vuoksi myös erilaiset draaman keinot, kirjallisuuden tutkiminen ja luova portfoliotyöskentely kiehtovat minua. Pidän uusien opetusmetodien ideointia ja kehittämistä arvokkaana, sillä opettajan pitää pystyä toimimaan opiskelijoiden jatkuvasti muuttuvassa maailmassa ja tarjoamaan työvälineitä tulevaisuuden haasteita varten.

Opetuksen kehittäminen

Kehitän aktiivisesti omaa osaamistani osallistumalla mielenkiintoisiin koulutuksiin yksin tai yhdessä kollegan kanssa. Task-based learning kiinnostaa minua pedagogiikkana ja haluan pysyä ajan tasalla viimeisimmistä tieto- ja viestintätekniikan pedagogisista sovelluksista. Minulla on valmiudet osallistua Comenius-hankkeisiin ja muihin kansainvälisiin hankkeisiin, joissa jaetaan asiantuntijuutta ja kehitetään opetusta. Minua kiinnostaa englannin kielen oppimateriaalien ja verkkokurssien tekeminen, leirikoulujen järjestäminen, maahanmuuttajien opetuksen kehittäminen ja koulukohtaisten syventävien kurssien suunnitteleminen. Ainerajoja ylittävät kurssit ja yhteisopettajuus ovat minusta osa nykymaailmaa, minkä vuoksi olisin valmis suunnittelemaan ja toteuttamaan kursseja myös eri aineenopettajien kanssa.

Advertisements